"א יידישע מאמע" - פרטי השיר

המילים:

''איך וויל ביי אייך א קשיא פרעגן
זאגט מיר ווער עס קען,
מיט וועלכע טייערע פארמעגונגס
בענשט גאט אלעמען?
מען קויפט עס ניט פאר קיין געלט
דאס גיט מען נאר אומזיסט,
און דאך אז מען פארלירט דאס,
וויפל טרערן מען פארגיסט!
א צווייטע גיט מען קיינעס ניט,
עס העלפט ניט קיין געוויין:
אוי, ווער עס האט פארלוירן,
דער ווייס שוין וואס איך מיין.

א יידישע מאמע,
עס איז ניט בעסער איך דער וועלט
א יידישע מאמע,
אוי וויי ווי ביטערווען זי פעלט.
ווי שיין און ליכטיק איז אין הויז
ווען די מאמע איז דא:
ווי טרויעריק-פינצטער ווארטווען גאט
נעמט איר אויף עולם הבא.
אין וואסער, אין פייער
וואלט זי געלאפן פאר איר קינד:
ניט האלטן איר טייער,
דאס איז געוויס די גרעסטע זינד.
אוי, ווי גליקלעך און רייך איז דער מענטש וואס האט
אזא שיינע מתנה געשענקט פון גאט
נאר א אלטיטשקע יידישע מאמע, מאמע מיין!

ווער איז אייך ביי דער וויגעלע געזעסן
טאג און נאכט?
און ווער האט ביי אייער קראנקן בעט
קיין אויג ניט צוגעמאכט?
ווער האט פאר אייך געקאכט, געבאקט,
געארבעט און געשקלאפט.
און ווער וואלט פאר איר קינד
אוועקגעלייגט איר לעצטע קראפט?
ביי וועמען זייט איר אלע טייער,
אלע פיין און גוט?
ווער וואלט פאר אייך געגעבן
איר לעצטן טראפן בלוט?

א יידישע מאמע ...''
"א יידישע מאמע"

שם השיר:

גי. י. פולאק

המקור לשיר:

דודו פישר

המבצע/ים:

שקט

סוג השיר:

לחן: גי. י. פולאק
עיבוד: רוני וייס

מתוך מאמע לשון


תרגום לשיר מאת חיים לוי:

אני רוצה לשאול אתכם שאלה
אמרו לי מי שיכול
באיזה רכוש יקר
מברך האל את הכל?
לא קונים זאת בשום הון
בחינם, זאת מקבלים
עם זאת כשמאבדים
כמה דמעות שופכים?
שניה לא נותנים לאף אחד
לא עוזר הבכי
אוי מי שאיבד זאת
הוא יודע מה כוונתי

פזמון:
אמא יהודיה,
אין טובה ממנה בעולם
אמא יהודיה,
אוי, כמה מר כשהיא חסרה
כמה יפה ומואר בבית
כאשר האמא נמצאת בו
כמה עצב וקדרות כאשר
האל לוקח אותה לעולם הבא

באש ובמים
היא תלך למען ילדה
לא לכבד אותה
זה כמובן חטא ועבירה גדולה
אוי, כמה מאושר ועשיר
הוא האדם אשר יש לו
מתנה כה יפה, מתת אלוקים
רק אמא יהודיה קשישה
אמא שלי!

מי ישב ליד עריסתך
יומם ולילה?
ומי לא עצם עין
ליד מיטת חולייך?
מי בישל לך, אפתה
עבדה בפרך,
ומי תעבוד עד קץ כוחה
למען ילדהּ
אצל מי אתם כולכם יקרים
כולכם נאים וטובים?
מי היתה נותנת לכם
את טיפת דמה האחרונה?

פזמון...

הערות:

28230

כניסות:

באדיבות אתר יוטיוב

[השמע שיר]

ד"ש עם שיר |  גירסה להדפסה |  לדף הקודם  | קישור לדף השיר  | דיווח על טעות