"אויפן פריפעטשיק" - פרטי השיר

המילים:

''אויפן פריפעטשיק
ברענט א פייערל
און אין שטוב איז הייס
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דעם א'-ב'

זאגט זשע קינדערלעך
געדענקט זשע טייערע
וואס איר לערענט דא
זאגט זשע נאכאמאל און טאקע נאכאמאל
קמץ א' - אָ

לערנט קינדער
מיט גרויס חשק
אזוי ווי גיך אייך אן
ווער ס'וועט גיכער פון אויך קענען עברי
דער באקומט א פאן

לערנט קינדער, האט נישט מורא
יעדער אנהייב איז שווער
גליקליך דער וואס האט געלערנט תורה
צי דארף א מענטש נאך מער?

אז איר וועט קינדערלאך, עלטער ווערן
וועט איר אליין פארשטיין
וויפיל אין די אויתיות ליגן טרערן
און וויפיל געוויין

אז איר וועט קינדערלעך דעם גלות שלעפן
אויסגעמוטשעט זיין
זאלט איר פון די אותיות כח שעפן
קוקט אין זיי אריין.''
"אויפן פריפעטשיק"

שם השיר:

מ. וורשבסקי

המקור לשיר:

חסידי חב"ד

המבצע/ים:

שקט

סוג השיר:

שיר ערש

הערות:

10296

כניסות:

ד"ש עם שיר |  גירסה להדפסה |  לדף הקודם  | קישור לדף השיר  | דיווח על טעות